Staff List


Name Mukti Prasad Pandey
Designation Secretary
Phone No. 9856053880
Email muktipandey@hotmail.com
Name Dhurba Prasad Pandey
Designation Under Secretary
Phone No. 9849808078
Email pandey2061@gmail.com
Name Niran Bhattari
Designation Under Secretary
Phone No. 9851235547
Email niran.bh35@gmail.com
Name Balkrishna Subedi
Designation Section Officer
Phone No. 9856044574
Email balksubedi@gmail.com
Name
Designation
Phone No. 9846396327
Email tilakramdhakal327@gmail.com
Name
Designation
Phone No. 9846177769
Email
Name
Designation
Phone No. 9856048691
Email paru.pokhara42@gmail.com
Name Tej Bahadur Gurung
Designation
Phone No. 9846114971
Email tbchahklitamu@gmail.com
Name Ishwori Dhakal
Designation Section Officer
Phone No. 9846081522
Email dhakalishwori@gmail.com
Name Amar Nepali
Designation
Phone No. 9818415352
Email nepaliamar2074@gmail.com
Name
Designation
Phone No. 9803474040
Email
Name Khadanda Pandey
Designation Section Officer
Phone No. 9846206889
Email pande.khadananda43@gmail.com
Name Mahindra Kisan
Designation Section Officer
Phone No. 9849193873
Email
Name Ujjawal Gautam
Designation Section Officer
Phone No. 9851122126
Email ujjawal.mof@gmail.com
Name
Designation
Phone No. 9856040518
Email
Name Tejendra Prasad Dhakal
Designation Legal Officer
Phone No. 9860478051
Email dkltrj@gmail.com
Name Bishnu Prasad Poudel
Designation
Phone No. 9846122168
Email
Name Rameshwar Dhungana
Designation Officer
Phone No. 9848303761
Email rameshwardhungana2032@gmail.com
Name
Designation
Phone No. 9843081742
Email
Name Chuda Bahadur Roka
Designation Computer Officer
Phone No. 9846739313
Email ccroka@gmail.com
Name Dinahari Sapkota
Designation Nayab Subba
Phone No. 9841649010
Email dina.sapkota@nepal.gov.np
Name Kamal Raj Baral
Designation Computer Operator
Phone No. 9843623777
Email kamal.baral@nepal.gov.np
Name Sabina Paudel
Designation Computer Operator
Phone No. 9851184055
Email sabina.paudel@nepal.gov.np
Name Sudip Regmi
Designation Computer Operator
Phone No. 9849054055
Email sudip.regmi@nepal.gov.np
Name Indra Kumari G.C.
Designation
Phone No. 9846054656
Email
Name
Designation
Phone No. 9846522438
Email subedisaru71@gmail.com
Name Suresh Pokheral
Designation Kharidar
Phone No. 9846096851
Email suresh.pokhrel@nepal.gov.np
Name Mahesh Adhikari
Designation
Phone No. 9856063404
Email meroadh@gmail.com